Thành lập thành phố Thủ Đức

Thành lập thành phố Thủ Đức

Thành lập thành phố Thủ Đức   Thành lập thành phố Thủ Đức – Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TP HCM với tỷ lệ đồng ý 100%, chiều 9/12.   Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 1/1/2021. TP Thủ Đức được […]

error: Content is protected !!