Dự án The Sol City đạt top 10 dự án đô thị và nhà ở tìm năng nhất 2021

Cúp và giấy chứng nhận dự án The Sol City vào Top 10 dự án đô thị và nhà ở tiềm năng năm 2021

Dự án The Sol City đạt top 10 dự án đô thị và nhà ở tìm năng nhất 2021 Vừa qua, kết quả Chương trình bình chọn, xếp hạng các Thương hiệu, Sản phẩm, Dịch vụ tiêu biểu do Reatimes tổ chức, được 30 chuyên gia, hơn 500.000 độc giả và 150 nhà báo tham […]

error: Content is protected !!